Рубрика: Անգլերեն

A tourist leaflet

You’re Going to Love Barcelona

The capital of Spain’s Catalonia region, Barcelona could well be the ideal destination for a European urban getaway. This historic, artistic, gastronomic, sporting hub is full of great food and attractions for everyone to enjoy. 

Barcelona is the kind of place where you can stroll arm in arm down elegant boulevards in Eixample, rub shoulders with street performers on Las Ramblas or take in the fresh sea air by the city beach. You can see some of the world’s most creative architecture at the Sagrada Familia or Parc Guell, take beautiful panoramic photos from Montjuic and descend into the city to dine on exquisite tapas at restaurants like Ouimet i Ouimet.

If sports are your obsession, you can book tickets to the Camp Nou. If art is your passion, the world’s biggest collection of Picasso paintings is on your doorstep. Easily accessible from US cities and ready to welcome everyone, Barcelona is a destination that is tough to beat.

Реклама
Рубрика: Մայրենի

Բրոկոլիի և Ծաղկակաղամբի արկածները ՄԱՍ 2

Հեղինակ։ Նրանք հայտնվեցին մի տան մեջ և նրանք չէին պատկերացնում թե նրանց ինչ է սպասվում։

Բրոկոլի։ Այս ու՞ր ենք հայտնվել։

Ծաղկակաղամբ։ Իմ կարծիքով այնտեղ որտեղ մահացան իմ ծնողները։

Բրոկոլի։ Ինչի՞ց իմացար։

Ծաղկակաղամբ։ Մինչև հիմա նրանց ահավոր հոտը գալիս է։

Հեղինակ։ Եվ նրանք հանգարձակի տեսան, թե ինչպես են պատրաստում ուրիշ բանջարեղենները և վախից ընկան գետնին։

Բրոկոլի։ Պետք է արագ փաղչել։

Ծաղկակաղամբ։ Ճիշտ ես։

Հեղինակ։ Նրանք փախան վտանգավոր ճանապարհով։

Բրոկոլի։Արագ արի ահա և փաղչելու եղանակը։

Հեղինակ։ Բրոկոլին վախից ընկավ դանակի տակը, որը նրան կիսեց երկու մասի։

Զարմանքով ասաց ծաղկակաղամբը։ Իսկ հիմա ես ի՞նչ պետք է անեմ։

Սպասեք շարունակությանը

Рубрика: Մայրենի

20.05.2019

Դասարանում 
Առաջադրանքներ
Բացառական, գործիական և ներգոյական հոլովներ : 

Տնային աշխատանք
Կարդա՛ ,,Հսկայի մազերը,, հեքիաթը : 

Առաջադրանքներ

  1. Դուրս գրի՛ր մեկ  հարցական  նախադասություն և մեկ կոչական  պարունակող նախադասություն:                                                                                                            Տեսնո՞ւմ ես՝ քեզ ինչքան շատ ենք սիրում

Ուր ես մեզ տանումսիրելի եղբայր

2.Հսկային աստվածաշնչյան ո՞ր կերպարին ես նմանեցնում:

  1. Երեք եղբայրների համար անհավանական ու զարմանալի մի պատիժ մտածիր:

Իմ կարծիքով նրանք պետք էին հսկայի պես աշխատեյին օր և գիշեր։ Կամ էլ թող մեկ ժամ նստեին ոզնու վրա։

  1. Քո հիմնավորված կարծիքն արտահայտիր հեքիաթի վերաբերյալ:
  2. Տեքստը փոխադրի՛ր՝ուղղակի խոսքերն անուղղակի դարձնելով:

Մի քանի զորապետներ հավաքված գովում էին իրենց ձիերին:
Բոլորին լսելուց հետո մի աղքատ մարդ պատմում է.
— Մի տարի ձիով հասա Արաքսին.ձին թափ առավ ու թռավ մյուս ափը:
Լսողներն այնքան են բարկանում, որ ուզում են ծեծել խեղճ մարդուն:
— Ձին կարո՞ղ է Արաքսի նման գետի վրայով թռչել, — մեղադրում են նրանք:
— Սպասե՛ք, ձին իմը չէր, է՜, իշխանինն էր, — ասում է մարդը:
— Հա՜, իշխանի ձին կարող էր, — հետ են քաշվում զորապետները:

 

 

Рубрика: Մայրենի, Թարգմանություն

Թարգմանություն

Сборник лучших коротких притч о жизни

Каждый из нас с самого детства помнит мамины сказки и притчи, которые содержали в себе мораль и огромную мудрость. Становясь взрослым, мы не перестаем удивляться интересным, коротким историям, которые несут в себе много позитива, добра и глубокого смысла.

Притчи – это уникальный подарок нам от предков, для того, чтобы мы могли учиться и познавать жизнь на подобных примерах. Секрет действенности притч еще и в том, что она ненавязчиво, метафорическим языком открывает нам глаза на самые важные истины этого мира.

Для тех, кто любит читать истории с моралью из современной жизни, мы поместили здесь также притчи, которые были написаны совсем недавно, но по содержанию глубины и смысла не уступают сказаниям предыдущих веков.

Как здорово, что у нас с вами есть возможность передавать опыт нашим детям в интересной и увлекательной форме – по средством притч. Ведь такие рассказы также очень нравятся и маленьким слушателям.

Կյանքի մասին կարճ առակների լավագույն հավաքածու

Մեզանից յուրաքանչյուրը մանկությունից հիշում է մայրիկի պատմած հեքիաթները և առակները, որոնք պարունակում էին բարոյականություն և մեծ իմաստություն իրենց մեջ: Մեծանալով, մենք չենք դադարում զարմանալ հետաքրքիր, կարճ պատմություններով, որոնք շատ դրական, բարի և խոր իմաստ ունեն:
Առակները ՝ դա յուրահատուկ նվեր է մեզ մեր նախնիներից նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք սովորել և ուսումնասիրել կյանքը նման օրինակներով։ Առակների գործունեության գաղտնիքը նաև նրանում է, որ դրանք չպարտադրող մետամորֆիկ լեզվով բացում են մեր աչքերը այս աշխարհի ամենակարևոր ճշմարտություններին։
Նրանց համար ով սիրում է ժամանակակից կյանքից բարոյականության պատտմություններ կարդալ, մենք այստեղ տեղադրել ենք նաև առակներ, որոնք գրվել են վերջերս, բայց իրենց բովանդականության խորությամբ և իմաստով չեն զիճում նախորդ դարերի ասույթներին։
Ինչ լավ է, որ մենք հնարավորություն ունենք փորձը փոխանցել մեր երեխաներին հետաքրքիր և գրավիչ տեսքով ՝ առակների միջոցով։ Չէ, որ այդպիսի պատմությունները նաև շատ են դուր գալիս փոքրիկ ունկնդիրներին։

Рубрика: Ռուսերեն, Uncategorized

Русский язык

ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ
ՁԿՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԹԱԳԱՎՈՐԸ

МХИТАР ГОШ
РЫБЫ И ИХ ЦАРЬ

Ձկներին մեղադրում էր իրենց թագավորը.

Царь обвинял иь рыб:

– Ինչո՞ւ եք ուտում ձեզնից մանր ձկներին։ Համարձակություն ստանալով ձկները պատասխանում են.

— Почему вы едите руб, которые менше вас. Осмелев рыбы отвечают.

– Որովհետև քեզնից սովորեցինք, շատերը եկան քեզ երկրպագելու, և կլանելով՝ քեզ կերակուր դարձրիր։

— Потомучто от тебя научились, многие пришли поклонутся тебе, и, поглощая, сделай себе еду.

Ըստ այդմ իրենք ևս ավելի հանդուգն եղան:

В соответствии с этим, они также были более дерзкими:

Առակս հանդիմանում է, որ ոչ թե խոսքով, այլ գործով պետք է խրատող լինել։

Притча упрекает, что надо быть наставником не словом, а делом.

 

Рубрика: Մայրենի

Причта:Слон в темной комнате Առակ։ Փիղը մութ սենյակում

Одному падишаху некий индийский раджа прислал в подарок слона. И поскольку там, куда он привез слона, его никто никогда не видел, раджа решил сыграть шутку.

Մի փադիշախին հնդկական Ռաջան ուղարկել էր նվեր փիղ ։ Եվ քանի որ այնտեղ, որտեղ նա ուղարկել էր փղին, նրան ոչ ոք երբեք չի տեսել, Ռաջան որոշել է կատակ անել ։

Он завел слона в темную комнату и предложил падишаху по очереди направлять в комнату своих советников — мудрецов, чтобы они ощупывали слона и затем, выйдя из комнаты, рассказывали своему правителю, каков же он — этот слон.

Նա բերեց փղին մի մութ սենյակ, եւ առաջարկեց պադիշահին հերթով գնալ իր խորհրդական — իմաստունների սենյակ, որպեսզի նրանք ձեռք տաին փղին, եւ հետո, դուրս գալով սենյակից, պատմելով իր տերին, թե ինչպիսին էր այդ փիղը։

Первый советник, выйдя из комнаты, сказал: — О, великий! Слон этот — толстое и высокое дерево. Второй советник сказал: — Нет, великий падишах, тебе сказали неправду.

Առաջին Խորհրդականը, դուրս գալով սենյակից, ասաց. Այս փիղը հաստ եւ բարձր ծառ է: Երկրորդ խորհրդականը, ասում է։ — Ոչ, մեծ փադիշահ, քեզ սուտ են ասել։

Слон похож, скорее, на большую извивающуюся змею. Третий советник, выйдя из комнаты, возразил: — О, падишах! Зачем ты держишь при себе этих обманщиков? Слон — скорее обычная не очень толстая веревка.

Փիղը ավելի շուտ նման է մեծ փորփրվող օձի։ Երրորդ խորհրդականը, դուրս գալով սենյակից, հակադարձեց. Ինչու՞ եք պահում այս խաբեբաներին։ Փիղ-ավելի շուտ սովորական ոչ շատ հաստ պարան է։

Четвёртый доказывал, что слон — плоский и широкий, как лист пальмы. Пятый убеждал, что слон похож на большую и длинную изогнутую кость.

Չորրորդը ապացուցում էր, որ փիղը հարթ եւ լայն է, ինչպես արմավենիի տերեւը: Հինգերորդ համոզում էր, որ փիղ նման է մեծ ու երկար ծռված ոսկորի։

Падишах был в недоумении. И только когда раджа вывел слона на свет, все его увидели, и поняли, что каждый был прав по-своему: кто-то ощупывал ногу, кто-то — хобот, хвост, ухо, бивни.

Փադիշախը ապշած էր։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ Ռաջան փղին լույս աշխարհ բերեց, բոլորը նրան տեսան, և հասկացան, որ ամեն մեկն իր ձևով ճիշտ էր․ ինչ-որ մեկը շոշափում էր ոտքը, մեկը ՝ կնճիթը, պոչը, ականջը, ժանիքները ։

У каждого был свой, но частичный образ слона. И только в целостности получился совсем другой слон.

Յուրաքանչյուրը ուներ իր սեփական, բայց փոքր պատկերացում փղի մասիհն։ Եվ միայն ամբողջականության ստացվեց բոլորովին այլ փիղ.