Рубрика: Uncategorized

16.09.2019

Դասարանում 
Նախագծերի ներկայացում, քննարկում 


1. Ա և Բ խմբերի բառերի գրությունը համեմատի՛րԻնչո՞ւ են Բ խմբի բառերը նով գրվում:

     Ա. Ամբիոն, ամբարտավան, ամբար, ամբողջ, զամբյուղ, ըմբիշ, ամպ,    ամփոփ, ամփոփում, համբերել, ճամպրուկ, ճամփա, փամփուշտ:

     Բ. Անբուժելի, անբարյացկամ, անպարտ, անպայման,անպատրաստ, անփոխարինելի, անփույթ:

Բ խմբի բառերը ունեն Ան նախածանց է։ Իսկ Ա շարքի բառերը գրվում են Ամ արմատով։

 1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր մ կամ  ն և բառարանով ստուգի՛ր:

Անպաճույճ, ամբարտակ, անփարատ, անբասիր, անբերան, անպրոպ, համբերություն, հանպատրաստից, անփառունակ, անպատեհ, անբարոյական:


3. Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:

Խռպոտ, դժոխք, գործընկեր, ոգևորվել, զառիվայր, անկոտրում, ընդհատել, միանգամայն:

Տոթ էր, աղմուկ ու խառնաշփոթ. կարծես դժոխք լիներ:

Գլորվում էր զառիվայր լանջով:

Ձայնն էլ խզված էր ու խռպոտ:

Առանց ընդհատելու լսեցին  նրա  ամբողջ  ելույթը ու հետո նստեցին մտամոլոր:

Դու միանգամայն   անտեղյակ ես,  դրա համար էլ խոսքդ չեն լսում ու աղմկում են:

Անկոտրում ոգի ունի,  հեշտ չէ նրան  ծնկի բերել:

Միանգամից ոգևորվում է ու կպչում գործի:

 1. Տրված բառերը  տեղադրի՛ր կետերի  փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:

Նախօրոք, շնորհք, մեհյան, ներողություն, խոչընդոտող, նրբանկատ:

Այնքան շատ են խոչընդոտողներն ու խանգարողները, որ էլ  ոչինչ չեմ  ուզում անել:

Դե՛, ցո՛ւյց տուր շնորհքդ,  թող տեսնեն,  թե ինչեր ես անում:

Նախօրոք ամեն ինչ  պատրաստել էր,  որ հետո իրար չխառնվեր:

Ներողություն խնդրեց ու հանգիստ  դուրս եկավ. կարծես ոչինչ չէր եղել:

Հեթանոսական մեհյանի տեղում է կառուցվել այս տաճարը:

Շատ նրբանկատ մարդ է. երբեք ընկերներիս  մոտ ինձ դիտողություն չի անում:

Реклама
Рубрика: Uncategorized

Առակ։ Որբը և դաժան ազգականը

Փոքրիկ տղան շատ շուտ որբացավ։ Նրան որդեգրեց հեռու ազկագանը, որը շատ դաժան մարդ գտնվեց։ Նա ծեծում էր երեխային, կերակրում մնացորդներով, երկար ժամանակով փակում մութ նկուղում, չէր թողնում, որ խաղա ուրիշ երեխաների հետ։ Մի օր վեճից հետո, որը ավարտվեց հերթական ծեծկրտուկներով ՝ տղան չդիմացավ և փախավ։

Շատ էր շրջագայում ապրում էր ողորմություններով, գողություն անում, քնում որտեղ պատահի, և մի օր էլ քնեց դպրոցի աստիճաներին։ Դպրոցը պարզվեց հայտնի էր իր Ուսուցչով։ Այստեղ դասավանդում էին մարտավարություններ, իսկ Ուսուցչի վարպետությունների մասին առասպելներ էին գնում։ Եվ նա էլ հենց որդեգրեց երեխային։ Տղան շնորհակալաբար սկսեց կատարել ամենասև գործը, իսկ ծեր Ոսսուցիչը, տեսնելով նրա ջանասիրությունը, սկսեց սովորեցնել իր արվեստին։
Անցան տարիներ․․․ Պատանին դարձավ հրաշալի սուսերամարտիկ։ Այժմ նրա վարպետության մասին խոսում էին բոլորը։ Ծեր Ուսուցիչը մահացավ և իր դպրոցը փոխանցեց որպես ժառանգություն որբին։ Մի օր վարպետը իր աշակերտների հետ ացնում էր հարազատ վայրերի կողքով։ Տներից մեկի մոտ նա տեսավ զառամյալ ծերունուն․
— Սա այն մարդն է, որից ես փաղչել եմ, — ասաց նա իր աշակերտներին։ Նրանք վերցրեցին թրերը, որպեսզի վրեժ լուծեն իրենց վարպետի համար։ Բայց վարպետը նրանց կանգնեցրեց․
— Ո՛չ, — ասաց նա․ — Նա այն մարդն է, որին ես պարտական եմ այն ամենով, ինչ հիմա ունեմ։ Եթե չլիներ նա, ո՞վ կդառնայի ես։ Նրա շնորհիվ ես դուրս եկա այս Ճանապարհին։

Рубрика: Մայրենի

11.10.2019

Դասարանում 

1.Ստուգի՛ր տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա. Արդար, դրդել, զվարդ — զվարթ,  արդյոք,  որդի,  արդյոք,  բրդել,  կարդալ,  երդում, արդյունք, արդնանալ — արթնանալ, վաղորդյան, շքերդ, օրիորդ :

Բ. Ընդամենը, խնդիր, շանդահարել — շանթահարել,  ընդունել,  կենդանի,  ընդհանուր,դադար, օդանցք, ՝, բացօդյա:

 1. Շարունակի՛րգրել բառեր, որոնց մեջ կա իա տառակապակցությունը:

Ասիա, Անգլիա, Բելգիա, խավիար, լաբորատորիա, իտալիա, անանիա, մալաթիա, սոֆիա, վիկտորիա, շվիդիա, :

3.Պարզի՛ր, թե ուղղագրական ի՛նչ սկզբունքով է կազմվել բառաշարքը, և ավելացրո՛ւ նոր բառեր:

Անընթեռնելի, համընդհանուր, մեկընդմեջ, ընթերձանություն, ընթացք, ընդունելություն, ընդգծել :

 1. Կետերիփոխարենգրի՛ր տրված բառերից մեկը:

… տարածության մեջ մարդն իր մարմինը չի զգում: (անօդ, անոթ)

Աղջիկը դասավորեց արհեստանոցի բոլոր … ու դուրս եկավ: (անօդ, անոթ)

Տղայի աղմկոտ ու անհանգիստ … վախեցնում էր ծնողներին: (վարկ, վարք)

Նրանք ամեն ինչ արեցին իրենց արտադրանքի … բարձր պահելու համար: (վարկ, վարք)
Տնային աշխատանք
1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Սիրտն անհանգստությունից … ու կարծես մի պահ կանգ առավ:

(թրթռալ,թռվռալ)

Ամբողջ օրը խաղաց ու … և միայն երեկոյան հիշեց խոստումը: (թրթռալ, թռվռալ)

Օրումեջ եկող այդ լուրերն էլ հարևանի զայրույթն անընդհատ բորբոքում էին ու … նրան: (գռգռալ, գրգռել)

Քարերը … իջնում էին լանջն ի վար, թռչում իրար գլխից ու ձորում միայն դադար առնում:  (գռգռալգրգռել)

 1. Կետերիփոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Իր անկյունում նստած՝ … էր ու ինչ-որ բան նկարում. ոչ մեկն ու ոչինչ չի հետաքրքրում: (մռմռալ, մրմռալ)

Սիրտը … էր, երբ հանկարծ նորից հիշում էր ցավից ու վիրավորանքից այլայլված այդ դեմքը: (մռմռալ, մրմռալ)

Իրենց ձյունափառ գագաթները երկինք են … ու սպասում են: (կարկառել, կռկռալ)

Բայց ինչո՞ւ եք անհամբեր …, սպասե՛ք, էլի՛: (կարկառել, կռկռալ)

Նա անապատում …, ասում ճշմարիտ ու մարգարեական բաներ, բայց ո՞վ էր լսողը: (բարբառել, բռբռալ)

Անմիտ ու անշնորհք … ես. ո՞վ կհասկանա, թե ի՛նչ ես ասում: (բարբառել, բռբռալ)

 1. Ուշադրությո՛ւնդարձրու տրված բառերի կազմությանն ու ուղղագրությանը և օրինաչափությունը բացատրի՛ր:

Ա. Ոսկեվառ, գինեվաճառ, գերեվարել, ոսկեվազ, հոգեվարք, կարեվեր (ծանր, կարի վերք ստացած, խոցված):

Բ. Ոսկևորել, գոտևորել, ուղևոր, ուղևորվել, սերկևիլ, հևիհև:

Ա շարքում և — ը գրվում է առանձին եվ։ Իսկ Բ շարքում գրվում է և։ի

 1. Կետերիփոխարինի՛րեվ հնչյունակապակցությունն արտահայտող մեկ կամ երկու տառով:

Երթ․եկել,  .ա,  նա.,  անձր .աբեր,  առ.տուր,  ոսկ.արս, գեր.աճառ,  դափն.վարդ, ար.ելա.րոպական, ս.ագրել, .րոպական, հ.ասպառ, ուղ.ճար, ու.որ:

Рубрика: Անգլերեն

My Hobby

My hobby is fencing. Fencing is very interesting sport and I like it․ I like it, because it  is very beautiful kind of sport. I didn’t know, but my grandma also went to fencing․ She like fencing too. I would like to advise you to join this sport and decide yourself. And now about fencing․

Fencing traces its roots to the development of swordsmanship for duels and self defense. Fencing is believed to have originated in Spain; some of the most significant books on fencing were written by Spanish fencers. Treatise on Arms was written by Diego de Valera between 1458 and 1471 and is one of the oldest surviving manuals on western fencing (in spite of the title, the book of Diego Valera was on heraldry, not about fencing) shortly before dueling came under official ban by the Catholic Monarchs. In conquest, the Spanish forces carried fencing around the world, particularly to southern Italy, one of the major areas of strife between both nations. Fencing was mentioned in the play The Merry Wives of Windsor written sometime prior to 1602.

The mechanics of modern fencing originated in the 18th century in an Italian school of fencing of the Renaissance, and under their influence, were improved by the French school of fencing. The Spanish school of fencing stagnated and was replaced by the Italian and French schools.

Development into a sport

The shift towards fencing as a sport rather than as military training happened from the mid-18th century, and was led by Domenico Angelo, who established a fencing academy, Angelo’s School of Arms, in Carlisle House, Soho, London in 1763. There, he taught the aristocracy the fashionable art of swordsmanship. His school was run by three generations of his family and dominated the art of European fencing for almost a century.

1763 fencing print from Domenico Angelo’s instruction book. Angelo was instrumental in turning fencing into an athletic sport.

He established the essential rules of posture and footwork that still govern modern sport fencing, although his attacking and parrying methods were still much different from current practice. Although he intended to prepare his students for real combat, he was the first fencing master to emphasize the health and sporting benefits of fencing more than its use as a killing art, particularly in his influential book L’École des armes (The School of Fencing), published in 1763.

Basic conventions were collated and set down during the 1880s by the French fencing master Camille Prévost. It was during this time that many officially recognised fencing associations began to appear in different parts of the world, such as the Amateur Fencers League of America was founded in 1891, the Amateur Fencing Association of Great Britain in 1902, and the Fédération Nationale des Sociétés d’Escrime et Salles d’Armes de France in 1906.

The first regularized fencing competition was held at the inaugural Grand Military Tournament and Assault at Arms in 1880, held at the Royal Agricultural Hall, in Islington in June. The Tournament featured a series of competitions between army officers and soldiers. Each bout was fought for five hits and the foils were pointed with black to aid the judges. The Amateur Gymnastic & Fencing Association drew up an official set of fencing regulations in 1896.

Fencing was part of the Olympic Games in the summer of 1896. Sabre events have been held at every Summer Olympics; foil events have been held at every Summer Olympics except 1908; épée events have been held at every Summer Olympics except in the summer of 1896 because of unknown reasons.

Starting with épée in 1933, side judges were replaced by the Laurent-Pagan electrical scoring apparatus, with an audible tone and a red or green light indicating when a touch landed. Foil was automated in 1956, sabre in 1988. The scoring box reduced the bias in judging, and permitted more accurate scoring of faster actions, lighter touches, and more touches to the back and flank than before.

Equipment

Weapons

There are three weapons in modern fencing: foil, épée, and sabre. Each weapon has its own rules and strategies. Equipment needed includes at least 2 swords, a Lame (not for épée), a white jacket, underarm protector, two body and mask cords, knee high socks, glove and knickers.

Foil

Valid foil targets

The foil is a light thrusting weapon with a maximum weight of 500 grams. The foil targets the torso, but not the arms or legs. The foil has a small circular hand guard that serves to protect the hand from direct stabs. As the hand is not a valid target in foil, this is primarily for safety. Touches are scored only with the tip; hits with the side of the blade do not register on the electronic scoring apparatus (and do not halt the action). Touches that land outside the target area (called an off-target touch and signaled by a distinct color on the scoring apparatus) stop the action, but are not scored. Only a single touch can be awarded to either fencer at the end of a phrase. If both fencers land touches within a close enough interval of milliseconds to register two lights on the machine, the referee uses the rules of «right of way» to determine which fencer is awarded the touch, or if an off-target hit has priority over a valid hit, in which case no touch is awarded. If the referee is unable to determine which fencer has right of way, no touch is awarded.

Épée

Valid épée targets

The épée is a thrusting weapon like the foil, but heavier, with a maximum total weight of 775 grams. In épée, the entire body is valid target. The hand guard on the épée is a large circle that extends towards the pommel, effectively covering the hand, which is a valid target in épée. Like foil, all hits must be with the tip and not the sides of the blade. Hits with the side of the blade do not register on the electronic scoring apparatus (and do not halt the action). As the entire body is legal target, there is no concept of an off-target touch, except if the fencer accidentally strikes the floor, setting off the light and tone on the scoring apparatus. Unlike foil and sabre, épée does not use «right of way», and awards simultaneous touches to both fencers. However, if the score is tied in a match at the last point and a double touch is scored, the point is null and void.

Sabre

Valid sabre targets

The sabre is a light cutting and thrusting weapon that targets the entire body above the waist, except the weapon hand. Sabre is the newest weapon to be used. Like the foil, the maximum legal weight of a sabre is 500 grams. The hand guard on the sabre extends from hilt to the point at which the blade connects to the pommel. This guard is generally turned outwards during sport to protect the sword arm from touches. Hits with the entire blade or point are valid. As in foil, touches that land outside the target area are not scored. However, unlike foil, these off-target touches do not stop the action, and the fencing continues. In the case of both fencers landing a scoring touch, the referee determines which fencer receives the point for the action, again through the use of «right of way».

Protective clothing

Most personal protective equipment for fencing is made of tough cotton or nylon. Kevlar was added to top level uniform pieces (jacket, breeches, underarm protector, lamé, and the bib of the mask) following the death of Vladimir Smirnov at the 1982 World Championships in Rome. However, Kevlar is degraded by both ultraviolet lightand chlorine, which can complicate cleaning.

Other ballistic fabrics, such as Dyneema, have been developed that resist puncture, and which do not degrade the way that Kevlar does. FIE rules state that tournament wear must be made of fabric that resists a force of 800 newtons (180 lbf), and that the mask bib must resist twice that amount.

The complete fencing kit includes:

Jacket
The jacket is form-fitting, and has a strap (croissard) that passes between the legs. In sabre fencing, jackets are cut along the waist.[clarification needed] A small gorgetof folded fabric is sewn in around the collar to prevent an opponent’s blade from slipping under the mask and along the jacket upwards towards the neck. Fencing instructors may wear a heavier jacket, such as one reinforced by plastic foam, to deflect the frequent hits an instructor endures.
Plastron
A plastron is an underarm protector worn underneath the jacket. It provides double protection on the side of the sword arm and upper arm. There is no seam under the arm, which would line up with the jacket seam and provide a weak spot.
Glove
The sword hand is protected by a glove with a gauntlet that prevents blades from going up the sleeve and causing injury. The glove also improves grip.
Breeches
Breeches or knickers are short trousers that end just below the knee. The breeches are required to have 10 cm of overlap with the jacket. Most are equipped with suspenders (braces).
Socks
Fencing socks are long enough to cover the knee; some cover most of the thigh.
Shoes
Fencing shoes have flat soles, and are reinforced on the inside for the back foot, and in the heel for the front foot. The reinforcement prevents wear from lunging.
Mask
The fencing mask has a bib that protects the neck. The mask should support 12 kilograms (26 lb) on the metal mesh and 350 newtons (79 lbf) of penetration resistance on the bib. FIE regulations dictate that masks must withstand 25 kilograms (55 lb) on the mesh and 1,600 newtons (360 lbf) on the bib. Some modern masks have a see-through visor in the front of the mask. These have been used at high level competitions (World Championships etc.), however, they are currently banned in foil and épée by the FIE, following a 2009 incident in which a visor was pierced during the European Junior Championship competition. There are foil, sabre, and three-weapon masks.
Chest protector
A chest protector, made of plastic, is worn by female fencers and, sometimes, by boys. Fencing instructors also wear them, as they are hit far more often during training than their students. In foil fencing, the hard surface of a chest protector decreases the likelihood that a hit registers.
Lamé
A lamé is a layer of electrically conductive material worn over the fencing jacket in foil and sabre fencing. The lamé covers the entire target area, and makes it easier to determine whether a hit fell within the target area. (In épée fencing the lamé is unnecessary, since the target area spans the competitor’s entire body.) In sabre fencing, the lamé’s sleeves end in a straight line across the wrist; in foil fencing, the lamé is sleeveless. A body cord is necessary to register scoring. It attaches to the weapon and runs inside the jacket sleeve, then down the back and out to the scoring box. In sabre and foil fencing, the body cord connects to the lamé in order to create a circuit to the scoring box.
Sleeve
An instructor or master may wear a protective sleeve or a leg leather to protect their fencing arm or leg, respectively.

Traditionally, the fencer’s uniform is white, and an instructor’s uniform is black. This may be due to the occasional pre-electric practice of covering the point of the weapon in dye, soot, or colored chalk in order to make it easier for the referee to determine the placing of the touches. As this is no longer a factor in the electric era, the FIE rules have been relaxed to allow colored uniforms (save black). The guidelines also limit the permitted size and positioning of sponsorship logos.

Grips

Some pistol grips used by foil and épée fencers (main article Grip (sport fencing))

 

Рубрика: Uncategorized

Սեպտեմբեր 9-15,առաջադրանք 7-րդ դասարանի համար

Զորանամակ

Ծանոթացում 2019-2020թթ առարկայական ծրագրի հետ:

Առաջադրանք 1  .

Պատմություն 

Ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը

Տարատեսակ աղբյուրներ ուսումնասիրելուից հետո ինքնուրույն ձևակերպիր «Ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը»:

Մենք ուսումնասիրում ենք պատմությունը, քանի որ մենք հետաքրքրվում ենք մեր նախնիների մասին։ Մեզ հետաքրքրում է մեր անցյալը, ինչո՞վ էին զվաղվում, ո՞նց էին պաշտպանվում և այլն։

Դասարանական աշխատանք

«Հայոց պատմություն »   / կարդալ էջ 6-8 , պատասխանել հետևյալ հարցերին/

1. Ո՞վ էր Հայոց պետության հողի գերագույն տերը:

Թագավորը

2. Որո՞նք էին հողատիրության հիմնական ձևերը:

Հողատիրության հիմնական ձևերը կալվածքներն էին։

3. Ինչպե՞ս էին կոչվում ժառանգությամբ փոխանցվող հողային տիրույթները:

Հայրական  տիրույթ

4. Ովքե՞ր էին սեպուհները:

Արքայազները

5. Ի՞նչ դասերից էր կազմված ավատատիրական աստիճանակարգը Հայաստանում:

Նախարարական տան գլխավորը կոչվում էր տեր կամ տանուտեր: V դ. վերջին, երբ Վա հան Մամիկոնյանը պաշտոնապես դարձավ Հայաստանի արևելյան մասի կառավարիչը, այն անվանվեց Տանուտերական իշխանության աշխարհ: Ինչպես թագավորական, այն պես էլ նախարարական տոհմի հաջորդ աստիճանը սեպուհներն է ին:

6. Ովքե՞ր էին կազմում ազատների և անազատների դասերը:

Ստորին՝ անազատների դասը կազմում էին քաղաքացիները, առևտրականները, արհեստավորները, շինականները (ազատ և կախյալ գյուղացիները), ինչպես նաև քաղաքային ռամիկները, որոնցից կազմվում էր հետևակը:

7. Կազմել ավատատիրական աստիճանակարգության գծապատկերը:

Տնային հանձնարարություն/

Armenia_&_First_Arsacids_-_I_c

2.Գահնամակ,  Զորանամակ- կարդալուց հետո հիմնավորել այս փաստաթղթերի կարևորությունը:

Գահանամակի կարևորությունը հետևյալն էր։ Գահանամակը ներկայացնում է հայոց արքունիքում իշխանների և նախարարների զբաղեցրած տեղերը: Նախարարների և իշխանների գահը որոշվել է նրանց տնտեսական և ռազմական հզորությամբ: Այս փաստաթղթերը հաստատել են տերունական իրավունքներ ունեցած թագավորները։

Իսկ Զորանամակը հայոց արքունիկի ռազմական ուժերն էր ներկայացնում:

Գահնամակ– Հայոց արքունիքում իշխանների կամ նախարարների ունեցած տեղերի, գահերի կամ պատվաստիճանների հրովարտակ, վավերական ցուցակ։ Նախարարի կամ իշխանի գահը որոշվել է նրա տնտեսական ու ռազմական հզորությամբ, ինչպես նաև հնագույն ավանդական հիմքով։ Գահնամակը մեզ հասած տեսքով հայտնաբերել է հայոց կաթողիկոս Սահակ Պարթևը 424 թվականի դեկտեմբերի 26-ին պարսից արքունի դիվանում։
Ավատատիրական համակարգին հատուկ այդ արտոնագիրը վավերացրել է նախարարների կամ իշխանների նկատմամբ տերունական իրավունքներ ունեցած թագավորը։ Նախարարների գահերը եղել են կայուն և ժառանգական։ Միայն բացառիկ դեպքերում թագավորը կարող էր Գահնամակում մասնակի փոփոխություններ մտցնել։

Զորանամակ- Մեծ Հայքի ռազմական ուժերի քանակի և դասակարգման մասին պետական վավերագիր կամ ուրույն հրովարտակ։ Գործադրվել է Մեծ Հայքում մինչև հայ Արշակունի արքայատան անկումը (IV դարի վերջ – V դարի սկիզբ)։ Կազմվել է քառաբաժին բոլորակ աղյուսակի ձևով՝ ըստ Մեծ Հայքի չորս կուսակալ զորավարությունների (Հյուսիսային, Հարավային, Արևելյան և Արևմտյան դռների)։ Յուրաքանչյուր բաժնում դասվել են 21 կամ 22 նախարարություն՝ նշելով նրանց յուրաքանչյուրի զորաքանակը։ Ըստ մեզ հասած զորանամակի, Արշակունիների օրոք Հայոց զորքի ընդհանուր թվաքանակը եղել է 124 հազար մարտիկ, որից 84 հազարը կազմել են նախարարական կամ սեպուհական, իսկ 40 հազարը՝ արքունի (ոստանիկ) և մարդպետական գնդերը։ Արտաքին վտանգի ժամանակ նախարարները իրենց զինվորական ուժերը գումարել են Զորանամակով սահմանված զորաթևում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում Հայոց արքայի կամ սպարապետի հրամանով օգնել են այս կամ այն զորաթևին։

Առաջադրանք 2.

Դասարանական աշխատանք

Պետական կառավարման համակարգը/  կարդալ էջ 8-10, պատասխանել հարցերին/

Տանը

Հետազոտական աշխատանք

 1. Համեմատել Հայաստանում և Եվրոպայում քրիստոնեության տարածման ընթացքը;
  Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում տեղի է ունեցել 301 թվականին։ Դա հայ ժողովրդի պատմության մեջ մի դարակազմիկ իրադարձություն էր։ Տրդատ երորդին Արշակունին 287-330թթ աշխարհում առաջինը ճանաչեց քրիստոնեությունը որպես պետական, պաշտոնական կրոն:
 2. Նկարագրել ավատատիրության ձևավորմանը նպաստող կարևորագույն իրադարձությունները;
  Ստրկատիրության վերացումը
  Վերափոխությունները   տնտեսության և կրոնի ու պետական կառուցվածքի մեջ:
  Եկեղեղեցականները ազատվեցին հարկ վճարելւց։

http://www.historyofarmenia.am/am/Encyclopedia_of_armenian_history_the_establishment_of_feudal_system

http://findarmenia.org/arm/history/19/134/135

http://findarmenia.org/arm/history/19/134/136

http://findarmenia.org/arm/history/19/134/137

https://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/6004

https://bararanonline.com/ֆեոդալիզմ

Рубрика: Մայրենի

09.09.2019

Տնային աշխատանք
1. Տրված բառերը վանկատիր :

Գրավչություն — Գը — րավ — չու — թյուն,

ժողովրդական — ժո — ղո — վր — դա — կան,

ճերմակաթև — ճեր — մա — կա — թև,

թևատարած — թև — ա — տա — րած,

ուղևորություն — ու — ղե — վոր — ու — թյուն

ավյուն — ավ — յուն:

 1. Տրված բառերը վանկատի՛ր:

Անիրական — ան — ի — րա — կան,

անապահով — ան — ա — պա — հով,

չորքոտանի — չոր — քո — տա — նի,

հեռագրել — հե — ռա — գրել,

հետապնդում — հե — տա — պն — դում,

տձևություն — տը — ձև — ու — թյուն,

հարավարևմտյան — հա — րավ — ա — րև — մըտ — յան:


3. Ստուգի՛ր՝  տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա.Դարբին, երբ, լիրբ, հարբել, նուրբ, որբ, սուրբ, սրբել, ուրբաթ, փրբուր — փրփուր, երբներանգ — երփներանգ:

Բ. Խաբել, խաբեբա, շաբաթ, համբերել, համբուրել, համբույր, շամբուր — շամփուր, ճամբա:

Գ. Աղբյուր, եղբայր, ողբալ, աղբանոց, թուղբ:

 1. Ստուգի՛ր՝տրված բառաշարքերի բոլո՞ր  բառերն են ճիշտ գրված,և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա. Թարգմանել, կարգ, մարգարիտ, պարգև, արգա, քրգջալ — քրքշալ, թարգմանություն, մարգարե:

Բ. Կարագ, թագավոր, ծագում, հոգի, ճրագ, օգնել, հաքնել — հագնել, սգավոր, նորոգել, մուգ, (կապույտ) ավաք — ավագ: